r.pr. dr Paweł Szwajdler

Radca prawny oraz makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Od października 2020 r. zajmuje stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w IPiE UKW w Bydgoszczy. Ukończył prawo, a następnie studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na UMK w Toruniu zwieńczone obroną dysertacji doktorskiej, która została wyróżniona przez Radę Dyscypliny Naukowej WPiA UMK w Toruniu. Jednocześnie rozwijał swoje zainteresowania w dziedzinie funkcjonowania rynku kapitałowego, co zaowocowało złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu maklerskiego oraz wpisem na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF.