dr Paweł Złamańczuk

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania oraz opiniowania umów, sporządzania ekspertyz i opinii prawnych oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Jego doświadczenie oraz zainteresowania obejmują w szczególności prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo ochrony danych osobowych, a także publiczne prawo ochrony zdrowia. Autor publikacji naukowych oraz uczestnik szkoleń i konferencji naukowych.