SSO Piotr Borkowski

Sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.