SSR Piotr Borkowski

Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej, aktywny działacz w SSP „Iustitia”.