dr Piotr Kasprzyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych, menedżer. Specjalista z zakresu regulacji prawnych bezpieczeństwa lotniczego oraz odpowiedzialności prawnej za wypadki lotnicze. Wykładowca na kierunkach lotniczych Uczelni Łazarskiego oraz w Ośrodku Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wykonawca projektów badawczych i autor publikacji z zakresu prawa lotniczego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obronił również pracę doktorską „Odpowiedzialność cywilna osoby eksploatującej statek powietrzny za szkody wyrządzone osobom trzecim" . W latach 2003-2006 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Na przełomie 2007 i 2008 r. stażysta Komisji Europejskiej w Dyrektoriacie Transportu Lotniczego. Od 2009 r. prowadził własną kancelarię prawną, specjalizująca się obsłudze podmiotów sektora lotniczego. Posiada również bogate doświadczenie menedżerskie w sektorze lotniczym. W latach 2008-2011 Przewodniczący Zespołu ds. Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym. W latach 2012-2014 Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. standardów lotniczych, zaangażowany w prace nad pierwszymi regulacjami krajowymi dla bezzałogowych statków powietrznych. W latach 2015-2019 pełnił funkcję pełnomocnika ds. standardów żeglugi powietrznej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Od roku 2019 zatrudniony w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, najpierw na stanowisku Dyrektora Biura Regulacji i Zgodności Komponentu Lotniskowego, obecnie jako Dyrektor Komponentu Lotniskowego. Pilot samolotowy i szybowcowy.