dr Piotr Kładoczny

Językoznawca, pracownik dydaktyczny w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej. Współpracuje z tłumaczami i bierze udział w warsztatach dla tłumaczy jako ekspert w zakresie kultury języka.