Piotr Łebek

Magister prawa, asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, aplikant radcowski i prawnik w Kancelarii Prawnej SANDL w Opolu, redaktor naczelny wortalu „Sportlex”. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa sportowego, w tym współautor monografii „Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa sportowego, prawa gospodarczego oraz prawa korporacyjnego. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą cywilnoprawnym aspektom umowy o zarządzanie ligą zawodową.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.