Piotr Liwszic

Specjalista ds. ochrony danych. Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym za ochronę informacji niejawnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu kryminalistyki oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Prelegent na ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informacji. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przepisami o ochronie informacji niejawnych. Odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych m.in. w podmiotach ubezpieczeniowych i służby zdrowia. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001). Autor książki: Inspektor Ochrony Danych – Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych.