dr Piotr Sołtyk

Dr nauk ekonomicznych, specjalizuje się w problematyce finansów publicznych i finansów samorządowych. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Kontroli i Audytu Wewnętrznego, zrealizowane przez Lubelską Szkołę Wyższą im. Króla Władysława Jagieły. Wykładowca na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z dziedziny finansów publicznych, auditingu, finansów samorządu terytorialnego. Od 2004 roku audytor wewnętrzny w sektorze finansów publicznych. Prowadzi szkolenia obejmujące zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczył w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Finansów: Risk Management and strengthening the effectivenss of the Internal Audit services in PBOs – “The Internal Audit of EU Funds”, “Heads of Internal Audit in the Polish Administration”.