dr Piotr Stefanów

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Statystyki i Demografii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie.