dr Anna Prusak

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Jakością na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.