dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS

Dr hab., prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zajmuje się problematyką przeciwdziałania nikotynizmowi, interesuje się także metodologią nauk administracyjnych. Pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, która prowadzi badania m.in. nad prawem ochrony środowiska, publicznym prawem gospodarczym i nad prawem administracyjnym.