prof. UJ dr hab. Piotr Tuleja

Pracownik naukowy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.