Piotr Wiśniewski

Pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa mediów i prawa Unii Europejskiej. Członek Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Stowarzyszenia Morskiego – Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.