Nowość

Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz

 • 279,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie przepisów ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 167 ze zm.), regulującej istotę, ustrój, organizację oraz zadania kuratorskiej służby sądowej. Uwzględnia nowelizację z 1.12.2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 27)... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi kompleksowe i praktyczne omówienie przepisów ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1095).

Ustawa w sposób kompleksowy normuje status kuratorów sądowych jako grupy zawodowej, określając:

 • organizację służby kuratorskiej,
 • prawa i obowiązki kuratorów,
 • wymagania dla kandydatów na stanowisko kuratora i przygotowania do zawodu,
 • samorząd kuratorski,
 • odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną,
 • zasady powoływania i pracy kuratorów społecznych.

Autorzy w sposób kompleksowy przedstawiają najważniejsze zagadnienia, opisują funkcję kuratora w systemie prawnym oraz podają wskazówki szczególnie istotne w kontekście właściwego stosowania i interpretowania przepisów prawa. W Komentarzu uwzględniono historyczny kontekst omawianej regulacji oraz nowelizacje, którym została poddana. Jest to szczególnie istotne dla zrozumienia przepisów przedmiotowej ustawy oraz jej prawidłowego stosowania.

Szczegółową wykładnię przepisów wzbogacono o przykłady rozwiązań najważniejszych kwestii związanych z pełnieniem funkcji kuratora, uwzględniając wymiar praktyczny omawianej regulacji, a także inne przepisy, które mają znaczenie przy jej interpretacji i stosowaniu.

Publikacja uwzględnia nowelizację komentowanej regulacji, tj. ustawę z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 27), której założeniem było poprawić funkcjonowanie i organizację kuratorskiej służby sądowej oraz poprawić jakość i efektywność pracy kuratorów. Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie:

 • ustanowienia 25 czerwca świętem kuratorskiej służby sądowej;
 • unormowania stosunku pracy zawodowego kuratora sądowego;
 • wprowadzenia tytułu honorowego dyplomowanego kuratora specjalisty;
 • umożliwienia kuratorowi sądowemu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, oraz uzyskania pomocy psychologicznej;
 • zmiany zasad i trybu powoływania kuratorów okręgowych;
 • wprowadzenia kadencyjności kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej;
 • odstąpienia od określania standardów obciążenia pracą kuratorów zawodowych w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z jednoczesnym wprowadzeniem instrumentów, które mają zagwarantować wyrównane obciążenie pracą kuratorów zawodowych w skali całego kraju, takich jak usankcjonowanie relokacji etatów czy ustalenie, że na każdym etapie sprawowanego nadzoru nad kuratorską służbą sądową obowiązkiem będzie kontrola równomiernego obciążenia kuratorów pracą;
 • wprowadzenia modelu zewnętrznego nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad działalnością kuratorów sądowych sprawowanego za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych;
 • unifikacji uregulowań dotyczących nadzoru wewnętrznego nad działalnością kuratorów sądowych i wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów;
 • wprowadzenia jasnych i precyzyjnych zasad naboru nowej kadry kuratorskiej oraz przebiegu aplikacji.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym: przedstawicieli służby kuratorskiej, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, urzędników, aplikantów różnych zawodów prawniczych, a także wszystkich osób zainteresowanych lub zajmujących się przedmiotową tematyką.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 414
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 520 g
 • ISBN: 978-83-8356-411-1
 • EAN: 9788383564111
 • Kod serwisu: 0A007600

Kategorie