prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski

Dr hab., prof. KUL, kierownik II Katedry Prawa Cywilnego (od 2012), ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (2013-2014), wieloletni opiekun UPP KUL i kurator sekcji cywilnej, specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie spółdzielczym, w 2011 r. wyróżniony główną nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie Spółdzielczego Instytutu Naukowego na najlepszą pracę poświęconą tematyce spółdzielczej za rozprawę habilitacyjną.