SSN prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Materialnego i Procesowego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz sędzia Sądu Najwyższego. Autor wielu monografii, komentarzy i artykułów z zakresu procedury cywilnej.