dr Przemysław Domagała

Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi delegowany do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się w problematyce prawno-traktatowej i międzynarodowych procedurach ochrony praw człowieka. Jest autorem monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów i glos z zakresu prawa karnego i międzynarodowego.