dr Przemysław Gorzko

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe" na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie). Wykonuje stale zawód radcy prawnego w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii oraz prowadzi działalność dydaktyczną w ośrodkach uniwersyteckich. Autor publikacji z zakresu prawa w tym m.in. wykładni oświadczeń woli, zobowiązań oraz ochrony konsumentów. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie prywatnym oraz gospodarczym.