dr Przemysław Gorzko

dr Przemysław Gorzko – doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe" na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie). Wykonuje stale zawód radcy prawnego w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii oraz prowadzi działalność dydaktyczną w ośrodkach uniwersyteckich. Autor publikacji z zakresu prawa w tym m.in. wykładni oświadczeń woli, zobowiązań oraz ochrony konsumentów. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie prywatnym oraz gospodarczym.