r.pr. dr Radosław Poprawski, LL.M.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych LL.M. z zakresu prawa niemieckiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (Humboldt-Universität zu Berlin), stypendysta na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München); specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, w tym fuzji i przejęć, oraz umów w obrocie gospodarczym.