adw. dr Robert Rynkun-Werner

Znany warszawski adwokat, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny prawa konstytucyjnego i procesu karnego.