prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN; profesor w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji; członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE.