prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wiceprzewodniczący Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ; prezydent European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization (EIUC).