dr Sabina Kubsik

Doktor nauk prawnych, adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na London School of Economics and Political Science. Uczestniczka programu Master of Laws (LL.M. in Comparative and International Dispute Resolution) na Queen Mary University of London. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie umów oraz międzynarodowym prawie handlowym, a także w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego arbitrażu handlowego. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa spółek.