dr hab. Sebastian Bobowski

Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest współpracownikiem Cambridge Learning Gateway, członkiem Centrum Badań Azji-Pacyfiku, PTSM, EuroSEAS i EBES, autorem i współautorem 11 książek oraz 98 artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomię międzynarodową, regionalną integrację gospodarczą, innowacyjność regionów i przedsiębiorstw.