dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH

Jest profesorem w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na ekonomii międzynarodowej. Publikuje m.in. na temat handlu międzynarodowego, polityki handlowej, integracji gospodarczej oraz firm wielonarodowych. Te zainteresowania znajdują odzwierciedlenie w dydaktyce, zarówno w SGH, jak i za granicą. W 2018 r. za książkę pt. "Międzynarodowy handel produktami wiedzy" PTE przyznało jej Nagrodę im. Prof. Edwarda Lipińskiego.