prof. dr hab. Sławomir Patyra

Prof. UMCS dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz w Katedrze Prawa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, radca prawny. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego. Specjalizuje się w problematyce procesu legislacyjnego, ustroju organów ochrony prawnej oraz współczesnych systemów rządów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli egzekutywy w systemie organów państwowych. Pełni obowiązki kierownika Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie, członka zespołu redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz stałego eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

 • Dylematy wokół prawa do sądu
  %
  Przedkładana Czytelnikowi monografia poświęcona została problematyce prawa do sądu, która stała się niezwykle aktualna w 2015 r. wraz z dokonaniem zmian w składzie i funkcjonowaniu władzy...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2022 | Wersja: PDF
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Przedkładana Czytelnikowi monografia poświęcona została problematyce prawa do sądu, która stała się niezwykle aktualna w 2015 r. wraz z dokonaniem zmian w składzie i funkcjonowaniu władzy...
 • Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz
  %
  W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy nowej ustawy z 6.3.2018 r. − Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  152,15 zł
  179,00 zł
  Najniższa cena: 143,20 zł
  W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy nowej ustawy z 6.3.2018 r. − Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności...