dr Stanisław Piwnik

Doktor nauk prawnych, adwokat; od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką prawa pracy, która zna zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej; był pracownikiem naukowo dydaktycznym w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz radcą prawnym w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych; jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa pracy; od wielu lat wykonuje zawód adwokata, obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie, występując bardzo często jako pełnomocnik procesowy w sądach pracy.