SSO dr Sylwia Jastrzemska

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.