dr Szymon Pawelec

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz wiceprezesem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.