dr Szymon Słotwiński

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.