dr Tamara Galbarczyk

Dr nauk ekonomicznych. Pracuje w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.