SSR Tomasz Kuźma

Sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, Przewodniczący II Wydziału Karnego. Absolwent VI rocznika aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Członek Grupy Roboczej do spraw Sztucznej Inteligencji (GRAI) działającej przy KPRM. Ponadto współpracuje ze Strażą Graniczną w ramach spotkań konsultacyjnych na temat roli sądów w postępowaniach dotyczących detencji cudzoziemców. Prowadzący szkolenia dla Krajowej Administracji Skarbowej. Członek założyciel Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów KSSiP "VOTUM".

 • Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz
  Nowość
  Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie przepisów ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 167 ze zm.), regulującej istotę, ustrój, organizację oraz...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  279,00 zł
  Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie przepisów ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 167 ze zm.), regulującej istotę, ustrój, organizację oraz...
 • Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Komentarz
  %
  Bestseller
  Szczegółowy komentarz do nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ustawa przewiduje nowy katalog uprawnień dla dyrektora szkoły, który będzie mógł podejmować wobec nieletnich...
  Seria: Komentarze Kompaktowe
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  279,65 zł
  329,00 zł
  Najniższa cena: 263,20 zł
  Szczegółowy komentarz do nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ustawa przewiduje nowy katalog uprawnień dla dyrektora szkoły, który będzie mógł podejmować wobec nieletnich...