Tomasz Szymański

Doradca podatkowy. Reprezentuje podatników w sporach podatkowych z organami podatkowymi w zakresie kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Wieloletni pracownik administracji podatkowej z rozległą wiedzą dotyczącą jej organizacji i funkcjonowania. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2010–2014.