Tomasz Wącirz

Inspektor Ochrony Danych i specjalista do spraw regulacji i polityk bezpieczeństwa w sektorze bankowym. Audytor, wdrożeniowiec i szkoleniowiec z kilkuletnim doświadczeniem. Autor i wydawca serwisu TEMATODO.pl. Ekspert ds. ochrony danych osobowych z ramienia spółki Ariergarda. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Zarządzanie Projektami i Funduszami oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu drugiego największego w Polsce zrzeszenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych iNET Group. Współpracował z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jest certyfikowanym managerem PRINCE2. W obszarze ochrony danych osobowych doradzał m. in. wiodącym podmiotom sektora przemysłu górniczego, budowlanego, ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego oraz realizował zadania na rzecz spółek z udziałem skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów realizujących zadania publiczne. Ochroną danych osobowych zajmuje się od 2011 roku. Jest jednym ze współautorów projektu MIODO – Meeting Inspektorów Ochrony Danych (Osobowych), a także ogólnopolskiego Forum Ochrony Danych Osobowych, projektu, który realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych SABI (obecnie SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych).

 • Vademecum Inspektora Ochrony Danych
  %
  Bestseller
  Publikacja przedstawia wskazówki, jak w praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanymi praktykami i normami, należy wykonywać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych....
  Seria: Vademecum specjalisty
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 111,75 zł
  Publikacja przedstawia wskazówki, jak w praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanymi praktykami i normami, należy wykonywać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych....