Waldemar Witalec

W latach 1991 – 1993 radca prawny w urzędach gmin oraz biurze Sejmiku Samorządowym Województwa Rzeszowskiego, w latach 1990 – 1993 członek Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa Rzeszowskiego, od 1993 r. członek Kolegium RIO w Rzeszowie, w latach 1993 – 1999 Rzecznik Dyscypliny Budżetowej przy RIO w Rzeszowie, w latach 1999 – 2005 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej przy RIO w Rzeszowie. W latach 2005 do 2017 r. członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Rzeszowie, a od 2017 r. zastępca przewodniczącego regionalnej izby orzekającej. Wykładowca na seminariach wielu firm szkoleniowych. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa finansowego zamieszczonych w różnego rodzaju czasopismach.