dr Wieńczysław Grzyb

Dr nauk prawnych, adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku Białej, stypendysta Rady Adwokackiej w Paryżu (Paryż 1991), Rady Europy w Strasburgu (Strasburg 1991), Unii Europejskiej i Europejskiej Akademii Prawa (Trewir 2004-2007), absolwent szkolenia uprawniającego do występowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Praktyk zajmujący się w szczególności prawem karnym, administracyjnym i cywilnym oraz prawami człowieka.