dr Wieńczysław Grzyb

Dr nauk prawnych, adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku Białej, stypendysta Rady Adwokackiej w Paryżu (Paryż 1991), Rady Europy w Strasburgu (Strasburg 1991), Unii Europejskiej i Europejskiej Akademii Prawa (Trewir 2004-2007), absolwent szkolenia uprawniającego do występowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Praktyk zajmujący się w szczególności prawem karnym, administracyjnym i cywilnym oraz prawami człowieka.

 • Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r.
  %
  Monografia jest próbą kompleksowego omówienia instytucji zbiegu przestępstw. Jest to pierwsza taka próba pod rządami Kodeksu karnego z 1997 r. Monografia łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2013 | Wersja: PDF
  84,15 zł
  99,00 zł
  Najniższa cena: 74,25 zł
  Monografia jest próbą kompleksowego omówienia instytucji zbiegu przestępstw. Jest to pierwsza taka próba pod rządami Kodeksu karnego z 1997 r. Monografia łączy zagadnienia dogmatyczne z problemami...