prof. dr hab. Władysław Czapliński

Profesor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i członek Rady Legislacyjnej.