Wojciech Białończyk

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, główny specjalista ds. legislacji w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, od wielu lat w pracy zawodowej zajmuje się obsługą procesu ustawodawczego, prowadzi szkolenia z zakresu zasad techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawa miejscowego.