r.pr. dr Wojciech Dubis

Radca prawny, doktor nauk prawnych, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych opracowań i szeregu artykułów dotyczących prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ochrony konsumentów oraz prawa mediów elektronicznych.