dr Radosław Strugała

Adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Instytutu Maxa Plancka oraz Uniwersytetu w Bergamo, w latach 2013-2015 członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zobowiązań, a także członkiem kolegium redakcyjnego "Wrocław Review of Law, Administration and Economics" oraz wykonawcą w finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie "Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii".