dr hab. Radosław Strugała

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Instytutu Maxa Plancka oraz Uniwersytetu w Bergamo, w latach 2013-2015 członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest Autorem licznych publikacji z zakresu prawa zobowiązań. Współpracownik Polskiego Instytutu Notarialnego.