Wojciech Stanicki

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska kierunek: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz studiów podyplomowych na AE we Wrocławiu „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym". Od ponad 30 lat jest związany zawodowo z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o., obecnie na stanowisku członka zarządu dyrektora ds. technicznych. Posiada także doświadczenie w pracach organu nadzoru spółki wodociągowo – kanalizacyjnej.

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz
  %
  Prezentowany komentarz do ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to fundament działalności dla wielu podmiotów a w szczególności dla przedsiębiorstw...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  143,65 zł
  169,00 zł
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Prezentowany komentarz do ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to fundament działalności dla wielu podmiotów a w szczególności dla przedsiębiorstw...