Paweł Michalski

Ukończył z wyróżnieniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, radca prawny, specjalizuje się w obsłudze podmiotów sektora samorządowego, w szczególności gmin i spółek komunalnych, prowadzi szkolenia z zakresu prawnych regulacji w sektorze wodno-kanalizacyjnym, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych.