dr Zbigniew Bukowski

Wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Autor ekspertyz prawnych poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska, w tym przygotowanych dla Komisji Europejskiej, Sejmu oraz Senatu.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.