prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Pracownik Uniwersytetu Łódzkiego.