Zygmunt Jerzmanowski

Radca prawny z ponad 40-letnim doświadczeniem, założyciel i wspólnik zarządzający oraz szef Praktyki Prawa Samorządowego i Komunalnego Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Certyfikowany Doradca ds. zarządzania (CMC) oraz Prezes Zarządu Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k.

Specjalista i ekspert z zakresu prawa gospodarki komunalnej i prawa samorządowego, prywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, przekształceń i konsolidacji (fuzji, przejęć) oraz prawa pracy. Doradca setek jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych osób prawnych. Likwidator kilku przedsiębiorstw, aktualny i były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Autor blisko 100 artykułów w czasopismach samorządowych: "Wspólnota", "Gazeta Samorządu i Administracji", "Wodociągi Polskie", wykładowca na licznych ogólnopolskich kursach, sympozjach, forach organizowanych m.in. przez firmę konsultingową Business Expert, Izbę Gospodarczą Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie", Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.

W swej bieżącej praktyce kancelaryjnej zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem strategicznym, prowadzi wybrane, skomplikowane projekty prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji przedsiębiorstw sektora komunalnego, reprezentuje klientów w trudniejszych procesach gospodarczych, prawnopracowniczych i antymonopolowych, osobiście obsługuje kilka spółek kapitałowych.

 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta
  %
  Zakres tematyczny książki jest bardzo szeroki. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. To przede wszystkim zagadnienia...
  Seria: Vademecum specjalisty
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 111,75 zł
  Zakres tematyczny książki jest bardzo szeroki. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. To przede wszystkim zagadnienia...