Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.... więcej ›

Opis książki

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

Niniejsze, 3 wydanie uwzględnia wszystkie wprowadzone zmiany od momentu ukazania się poprzedniego wydania.

W samym 2019 r. wprowadzono kilka zmian dotyczących podatków PIT i CIT, m.in.:

 • obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;
 • obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%;
 • zastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP);
 • wprowadzenie zmiany w zakresie zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej.

Z uwagi na to, że definicja i przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów sformułowane w ustawach o podatkach dochodowych sprawiają trudności interpretacyjne, w niniejszej publikacji Autor przedstawia warunki ich zastosowania do wydatków ponoszonych przez osobę fizyczną i przedsiębiorcę nie tylko w kontekście ich ustawowego brzmienia, lecz także na podstawie kryteriów, jakie zostały sformułowane przez orzecznictwo sądów administracyjnych, wypowiedzi organów skarbowych i poglądów doktryny prawa podatkowego.

Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu oraz interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe,

Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego.

Autor w szczególności odniósł się do:

 • kosztów uzyskania przychodów w ogólności (m.in.: pojęcie kosztu uzyskania przychodów, ryczałtowe koszty uzyskania przychodów),
 • warunków uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów (m.in.: definitywne poniesienie wydatku przez podatnika, udokumentowanie wydatku),
 • momentu potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym (m.in.: moment poniesienia kosztu, moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami),
 • ograniczeń wynikających z uregulowania należności w niepreferowany przez ustawodawcę sposób (m.in.: płatność dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, płatność przelewem na rachunek inny niż znajdujący się na tzw. białej liście, płatność z pominięciem metody podzielonej płatności, w sytuacji gdy dotyczy to świadczenia usług bądź dostawy towarów objętych obowiązkową metodą podzielonej płatności)
 • szczególnych regulacji dotyczących kosztów uzyskania przychodów (m.in.: koszty w bankach, koszty uzyskania przychodów spadkodawcy),
 • odpisów amortyzacyjnych (m.in.: odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych, odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie albo oddanych do nieodpłatnego używania),
 • strat w kosztach podatkowych (m.in.: straty w majątku obrotowym, straty ze sprzedaży wierzytelności),
 • wydatków na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych a także związanych z wymianą udziałów oraz łączeniem i podziałem spółek (m.in.: wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych, wydatki na wykup obligacji),
 • podatków i opłat (m.in.: podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu, podatek od towarów i usług należny z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),
 • odsetek (m.in.: odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, odsetki od dopłat wnoszonych do spółki),
 • kar i sankcji (m.in.: kary, opłaty i odszkodowania z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa),
 • rezerw oraz odpisów aktualizujących (m.in.: rezerwy w bankach, odpisy aktualizujące w SKOK-ach),
 • wierzytelności odpisanych jako nieściągalnych (m.in.: przesłanki udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wierzytelności przedawnione),
 • kosztów dotyczących używania pojazdów samochodowych (m.in.: samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy, koszt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej 20 000 euro),
 • wydatków na rzecz udziałowców oraz członków rad nadzorczych (m.in.: wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, wydatki na rzecz członków organów będących jednocześnie wspólnikami),
 • kosztów pracowniczych (m.in.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, składki z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników),
 • funduszy i składek (m.in.: wpłaty na fundusz rekultywacji, wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
 • pozostałych kosztów uzyskania przychodów (m.in.: darowizny, dopłaty do spółek).

Niniejsza publikacja skierowana jest do osób świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. adwokatów i radców prawnych, a także sędziów, księgowych, urzędników, przedsiębiorców podlegających pod podatek dochodowy od osób prawnych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, doradców podatkowych i ekspertów ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Prezentowana tematyka zainteresuje także pracowników administracji skarbowej, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 644
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 780 g
 • ISBN: 978-83-8198-270-2
 • EAN: 9788381982702
 • Kod serwisu: 00843300

Kategorie

Tagi