prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) – specjalność rachunkowość. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Rachunkowości w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich czasopismach fachowych, jak np. „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przewodniczy i zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

10 20 Lista Siatka 1-5 z 5