Bogdan Gajos

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od 1992 r. biegły rewident, audytor wewnętrzny (po egzaminie państwowym Ministerstwa Finansów). W latach 1992–2006 główny księgowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozliczający różne formy dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych ze środków krajowych i zagranicznych. W latach 2006–2016 główny księgowy w spółce Skarbu Państwa, która uczestniczy w realizacji dużych projektów w kraju i za granicą. W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem studium podyplomowe w SGH: „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego”. Wieloletni wykładowca dla księgowych i biegłych rewidentów. Autor i współautor opracowań i poradników w zakresie rachunkowości i finansów.