Status prawny asesorów sądowych w Rzeczpospolitej Polskiej

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Prezentowana monografia to pierwsze kompleksowe opracowanie poświęcone asesorom sądowym. Celem publikacji jest przeprowadzenie analizy rozwiązań prawnych poświęconych asesorom sądowym, co pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie, czy są oni potrzebni polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a pełnienie przez nich obowiązków sędziowskich jest zgodne z Konstytucją RP... więcej ›

Opis książki

Prezentowana monografia to pierwsze kompleksowe opracowanie poświęcone asesorom sądowym.

Mimo iż funkcjonują oni w polskim systemie sądownictwa już prawie od 100 lat, nadal sama koncepcja asesury sądowej oraz jej modele wzbudzają liczne kontrowersje. Celem monografii jest więc przeprowadzenie analizy rozwiązań prawnych poświęconych asesorom sądowym, co pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie, czy są oni potrzebni polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a pełnienie przez nich obowiązków sędziowskich jest zgodne z Konstytucją RP.

Autor, wychodząc od uwag historycznych na temat asesorów sądowych, dokonuje analizy najważniejszych elementów ich statusu prawnego. Przedmiotem rozważań jest m.in. rola asesorów w systemie sądownictwa, procedura ich powoływania (mianowania), gwarancje ich niezawisłości oraz zasady, na jakich ponoszą oni odpowiedzialność dyscyplinarną. W monografii przedstawione zostały także rozważania na temat pracowniczych elementów ich stosunku służbowego, w tym m.in. dotyczące wynagrodzenia oraz czasu pracy.

Przeprowadzone analizy skłaniają Autora do sformułowania odpowiednich wniosków końcowych na temat konstytucyjności sprawowania przez asesorów sądowych wymiaru sprawiedliwości oraz trafności rozwiązań prawnych regulujących poszczególne elementy ich statusu prawnego.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wstęp

Rozdział I. Ewolucja instytucji asesora sądowego w polskim porządku prawnym

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Asesorzy sądowi w II RP
 • § 3. Asesorzy sądowi w Polsce Ludowej
 • § 4. Asesorzy sądowi w latach 1989–2009
 • § 5. Wyrok TK z 24.10.2007 r. (SK 7/06) i jego skutki dla asesorów sądowych
 • § 6. Przywrócenie asesorów sądowych
 • § 7. Wnioski

Rozdział II. Rola asesorów sądowych w systemie sądownictwa

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Zadania sądów w Polsce
 • § 3. Wykonywanie czynności sędziowskich przez asesorów sądowych
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Wykonywanie czynności sędziowskich w sądach powszechnych
  • III. Wykonywanie czynności sędziowskich w sądach administracyjnych
  • IV. Wykonywanie przez asesorów czynności sędziowskich w świetle konstytucyjnego katalogu podmiotów sprawujących władzę sądowniczą
 • § 4. Wykonywanie czynności referendarzy sądowych przez asesorów sądowych
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Wykonywanie czynności referendarzy sądowych w sądach powszechnych
  • III. Kontrola wykonywania przez asesorów sądowych czynności referendarzy sądowych w sądach powszechnych
  • IV. Wykonywanie czynności referendarzy sądowych w sądach administracyjnych
 • § 5. Wnioski

Rozdział III. Powoływanie (mianowanie) asesorów sądowych

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Wymogi kandydatury na stanowisko asesora sądowego
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Wymogi kandydatury na stanowisko asesora sądowego w sądzie rejonowym
  • III. Wymogi kandydatury na stanowisko asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym
 • § 3. Wstępny etap procedury nominacyjnej
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Wstępny etap procedury nominacyjnej w sądownictwie powszechnym
  • III. Wstępny etap procedury nominacyjnej w sądownictwie administracyjnym
 • § 4. Rozpatrywanie kandydatur przez KRS
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Postępowanie przed KRS
  • III. Sądowa kontrola uchwał KRS
 • § 5. Powoływanie (mianowanie) asesorów sądowych przez Prezydenta RP
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Powoływanie (mianowanie) asesorów sądowych w świetle obowiązku kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta RP
  • III. Termin na rozpatrzenie przez Prezydenta RP wniosku KRS
  • IV. Wniosek Prezydenta RP o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KRS
  • V. Postanowienie Prezydenta RP o powołaniu (mianowaniu) asesora sądowego
  • VI. Odmowa powołania (mianowania) asesora sądowego przez Prezydenta RP
 • § 6. Nawiązanie stosunku służbowego i objęcie stanowiska
  • I. Pojęcie stosunku służbowego
  • II. Nawiązanie stosunku służbowego
  • III. Złożenie ślubowania
  • IV. Objęcie stanowiska
 • § 7. Wnioski

Rozdział IV. Niezawisłość asesorów sądowych

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Niezawisłość asesorów sądowych jako element prawa do sądu
 • § 3. Istota i treść niezawisłości asesorskiej
 • § 4. Czasowy charakter pełnienia urzędu asesora sądowego a niezawisłość asesorska
 • § 5. Gwarancje niezawisłości asesorskiej
  • I. Nieusuwalność
  • II. Nieprzenoszalność
  • III. Apolityczność
  • IV. Niepołączalność
  • V. Immunitet formalny i przywilej nietykalności
 • § 6. Wnioski

Rozdział V. Odpowiedzialność dyscyplinarna asesorów sądowych

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej asesorów sądowych
 • § 3. Kary dyscyplinarne
 • § 4. Postępowanie dyscyplinarne
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym
  • III. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji
  • IV. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji
  • V. Postępowanie wykonawcze
 • § 5. Zawieszenie w czynnościach służbowych
 • § 6. Środki quasi-dyscyplinarne stosowane wobec asesorów sądowych
  • I. Zwrócenie uwagi na uchybienie w zakresie sprawności postępowania sądowego
  • II. Wytknięcie oczywistej obrazy przepisów
 • § 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna byłych asesorów sądowych
 • § 8. Wnioski

Rozdział VI. Pracownicze aspekty stosunku służbowego asesora sądowego

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Wynagrodzenie
 • § 3. Czas pracy
 • § 4. Szczególne uprawnienia pracownicze
  • I. Urlop dla poratowania zdrowia
  • II. Wykonywanie prawa do urlopu wychowawczego w formie zmniejszenia przydziału spraw
 • § 5. Szczególne obowiązki pracownicze
 • § 6. Strój urzędowy i legitymacja służbowa
 • § 7. Wykaz służbowy
 • § 8. Wnioski

Zakończenie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 512
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 760 g
 • ISBN: 978-83-8291-025-4
 • EAN: 9788382910254
 • Kod serwisu: 00918900

Kategorie