Ustawa o obligacjach. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.), określającej zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Publikacja przedstawia następujące zagadnienia:... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.), określającej zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji.

Publikacja przedstawia następujące zagadnienia:

 • zasady emisji obligacji;
 • zmiany warunków emisji obligacji;
 • zbywanie, nabywanie i wykup obligacji;
 • rodzaje obligacji;
 • zabezpieczenie obligacji;
 • zgromadzenie obligatariuszy;
 • wykup, umorzenie i odtworzenie obligacji;
 • funkcję banku-reprezentanta.

W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 1.10.2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2140), polegające na zmianie powoływanej nazwy tzw. rozporządzenia CRR na brzmienie zgodne z nadanym tzw. rozporządzeniem IFR;
 • ustawą z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), która wprowadza drobne przeformułowanie w art. 19 ust. 3 ustawy;
 • ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.), wprowadzającą zmiany mające na celu dostosowanie przepisów ustawy o obligacjach do regulacji dotyczących prostej spółki akcyjnej.

Publikacja skierowana jest do praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów, urzędników organów publicznych, a także pracowników domów maklerskich, banków oraz firm inwestycyjnych, emitentów instrumentów finansowych.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) Tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 454)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres regulacji
 • Art. 2. Emitenci
 • Art. 3. Wyłączenia
 • Art. 4. Pojęcie
 • Art. 5. Warunki emisji
 • Art. 6. Treść warunków emisji
 • Art. 7. Zmiana warunków emisji
 • Art. 8. Forma obligacji
 • Art. 9–11. (uchylone)
 • Art. 12. Wyłączenia
 • Art. 13. Odpowiedzialność emitenta
 • Art. 14. Roszczenia
 • Art. 15. Właściwość
 • Art. 16. Postać drukowana

Rozdział 2. Rodzaje obligacji

 • Art. 17. Imienne; na okaziciela
 • Art. 18. Partycypacyjne
 • Art. 19. Zamienne
 • Art. 20. Z prawem pierwszeństwa
 • Art. 21. Prawo poboru
 • Art. 22. Zaspokojenie wierzytelności
 • Art. 23. Wieczyste
 • Art. 24. Przychodowe
 • Art. 25. Emitenci obligacji przychodowych
 • Art. 26. Wpływ przychodów na rachunek bankowy
 • Art. 27. Wyłączenie z masy upadłości emitentów

Rozdział 3. Zabezpieczenie obligacji

 • Art. 28. Zabezpieczenie wierzytelności
 • Art. 29. Umowa z administratorem zabezpieczeń
 • Art. 30. Obowiązek wyceny
 • Art. 31. Ustanowienie hipoteki

Rozdział 4. Emisja obligacji

 • Art. 32. Cel emisji
 • Art. 33. Tryb emisji
 • Art. 34. Propozycja nabycia
 • Art. 35. Treść propozycji nabycia
 • Art. 36. Ograniczenie propozycji nabycia
 • Art. 37. Roczne sprawozdania finansowe
 • Art. 38. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • Art. 39. Emisja przez jst
 • Art. 40. Emisja przez instytucje finansowe
 • Art. 41. Wyłączenia
 • Art. 42. Zastrzeżenie formy pisemnej
 • Art. 43. Termin zapisu
 • Art. 44. Termin przyjęcia
 • Art. 45. Próg emisji

Rozdział 5. Zgromadzenie obligatariuszy

 • Art. 46. Pojęcie
 • Art. 47. Stosowanie
 • Art. 48. Koszt
 • Art. 49. Uchwała zgromadzenia
 • Art. 50. Zwołanie zgromadzenia
 • Art. 51. Termin zwołania
 • Art. 52. Zawiadomienie
 • Art. 53. Miejsce zgromadzenia
 • Art. 54. Wyłączenia
 • Art. 55. Prawo uczestnictwa
 • Art. 56. Lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa
 • Art. 57. Pełnomocnik obligatariusza
 • Art. 58. Uczestnictwo członka organu zarządzającego emitenta
 • Art. 59. Otwarcie zgromadzenia; wybór przewodniczącego
 • Art. 60. Lista obecności
 • Art. 61. Przerwa
 • Art. 62. Ważność zgromadzenia
 • Art. 63. Uchwały
 • Art. 64. Głos
 • Art. 65. Podjęcie uchwały
 • Art. 66. Brak formalnego zwołania
 • Art. 67. Zgoda emitenta
 • Art. 68. Protokół
 • Art. 69. Księga protokołów
 • Art. 70. Zaskarżenie uchwały
 • Art. 71. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
 • Art. 72. Informacja o uchyleniu uchwały
 • Art. 73. Zastawnik; użytkownik

Rozdział 6. Wykup, umorzenie i odtworzenie obligacji

 • Art. 74. Wykup
 • Art. 75. Wymagalność obligacji wieczystych
 • Art. 76. Nabycie własnych obligacji
 • Art. 77. (uchylony)

Rozdział 7. Bank-reprezentant

 • Art. 78. Umowa o reprezentację
 • Art. 79. Funkcja przedstawiciela ustawowego obligatariuszy
 • Art. 80. Wymogi
 • Art. 81. Umowa
 • Art. 82. Obowiązki emitenta
 • Art. 83. Obowiązki banku-reprezentanta
 • Art. 84. Obowiązki banku-reprezentanta przy naruszeniach przez emitenta
 • Art. 85. Udostępnienie informacji
 • Art. 86. Wierzytelności banku-reprezentanta

Rozdział 8. Przepisy karne

 • Art. 87. Niedozwolona emisja
 • Art. 88. Nieprzekazanie wydruków informacji i komunikatów
 • Art. 89. Nieudostępnienie wyceny i jej aktualizacji
 • Art. 90. Nieprawdziwe dane
 • Art. 91. Nieudostępnienie sprawozdań finansowych
 • Art. 92. Zagrożenie obligacji przychodowych
 • Art. 93. Naruszenie celu emisji
 • Art. 94. Umożliwienie bezprawnego głosowania
 • Art. 95. Posługiwanie się fałszywym dokumentem
 • Art. 96. Nabycie na rzecz emitenta
 • Art. 97. Nabycie wbrew zakazowi
 • Art. 98. Zaniedbania banku-reprezentanta

Rozdział 9. Przepisy zmieniające, przepis przejściowy i przepisy końcowe

 • Art. 99–108. (pominięte)
 • Art. 109. Przepis przejściowy
 • Art. 110. Stosowanie przepisów
 • Art. 111. Derogacja
 • Art. 112. Wejście w życie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 284
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8291-065-0
 • EAN: 9788382910650
 • Kod serwisu: 00931800

Kategorie